Шампиони отворених података
Стварамо дигитално друштво и транспарентну јавну управу

Састанак Радне групе за отворене податке одржан је 7. децембра 2018. године у просторијама Impact Hub-а. На првом делу састанка представљени су постигнути резултати током 2018. године, као и планови за 2019. годину. Представници Агенције за заштиту животне средине, Републичког завода за статистику, Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Агенције за лекове и медицинска средства, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства правде, као чланови радне групе са највећим напретком у 2018. години, представили су резултате својих организација.

На другом делу састанка који је био отворен за јавност, доц. др Михаилo Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу, у присуству британског амбасадора, Њ.Е. Дениса Кифа и шефа Канцеларије Светске банке у Србији, Стивена Ндегве, уручио je признања за шампионе у области отворених података.

Укупно је уручено 10 признања, од чега пет признања организацијама цивилног друштва чији су пројекти у области отворених података одабрани за финансирање са укупним фондом од 60.000 долара, као и пет признања органима државне управе који су отворили своје скупове података, објавили их на националном Порталу отворених податка и дефинисали изазове за предлагање иновативних идеја у циљу унапређења сопственог рада.

Пројекти организација цивилног друштва награђени су на јавном позиву који је расписан у оквиру програма „Отворени подаци - отворене могућности“, који финансира Светска банка, Фонд за добро управљање Владе Велике Британије и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу, а спроводе Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

У претходних годину дана постигнути су бројни резултати од значаја за процес отварања података у Србији, од покретања националног Портала отворених података, преко усвајања Закона о електронској управи којим се отворени подаци уводе у законски оквир, до успостављања широке заједнице оних који отворене податке објављују и користе.

„Национални Портал отворених података данас броји 28 институција, које су објавиле 393 датотека, груписаних у 116 скупова отворених података. Данас смо одабрали шампионе отворених података, изабрано је 5 победничких пројеката на конкурсу за организације цивилног друштва и високошколских установа, где је обезбеђено 60.000 долара за њихово финансирање. Данас смо такође расписали и 3 изазова отворених података, чији фонд износи 30.000 долара, формулисаних од стране 5 државних институција – Републичког завода за статистику, АПР-а, Агенције за лекове и медицинска средства, Института за јавно здравље Србије ‘Милан Јовановић Батут’, као и Републичке агенције за електронске комуникације и поштанске услуге“, изјавио је директор Канцеларије за ИТ и еУправу доц. др Михаило Јовановић.

Он је додао да ће Влада наставити да подржава процес даљег отварања података јавних институција.

„Стварамо модерну, дигиталну економију која ће постати једнака шанса за све. Наш циљ је прелазак са инвестиционо оријентисане на иновационо оријентисану привреду, док су отворени подаци услов за друштвени и економски развој у 21. веку“, изјавио је Јовановић.

„Процес отварања података је веома значајан за отвореност и транспарентност Владе, бољу комуникацију са грађанима, као и у укључивања грађана у процесе доношења политика и побољшања јавних услуга. Економска корист од отварања података такође је велика. Процењена вредност индустрије отворених података је око 100 милијарди евра и запошљава преко пола милиона људи, док је БДП од отварања само од геопросторних података у Уједињеном Краљевству порастао за преко 30 милиона евра”, изјавио је британски амбасадор у Србији Денис Киф.

Он је додао да је до сада кроз пројекат Фонда за добру управу подржани реформски процеси у Републици Србији са 16,5 милиона евра.

Стивен Ндегва, шеф Канцеларије Светске банке у Србији истакао је да је Светска Банка укључена у процес отварања података у Републици Србији од самог почетка пројекта.

„Светска банка поздравља напоре Владе Републике Србије у процесу отварања података државних институција као и доношењу правних оквира који регулишу ову област“.

Шампиони отворених података