Објављено 30. новембар 2020.

Платформа „Отворени буџети“

Све објаве

Буџети више од 90 градова и општина доступни у формату отворених података

Од данас су на адреси budzeti.data.gov.rs грађанима доступни буџети више од 90 градова и општина у формату отворених података захваљујући платформи „Отворени буџети“.

Буџети у формату отворених података омогућавају једноставан и лако разумљив приказ буџета градова и општина у Републици Србији, на мапи и уз одговарајућу визуелизацију. Омогућено је, такође, преузимање података у формату отворених података који је стандардизован за све локалне самоуправе, па се пружа могућност за анализу и упоређивање података, као и њихово даље коришћење.

Објављивање буџета у формату отворених података доприноси повећању транспарентности јавних финансија на локалном нивоу. „Отворени“ буџети грађанима, привреди и медијима омогућавају увид у планирање утрошка јавног новца, с циљем да се јача поверење између јединица локалне самоуправе и њихових грађана. Истраживања широм света потврђују позитиван утицај отворености буџета на боље доношење одлука, као и укључивање и информисаност грађана и привреде.

„Приказивање буџета у форми отворених података представља значајан искорак иницијативе отворених података у област јавних финансија, отворености и транспарентности рада градова и општина”, каже Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.

„Канцеларија за ИТ и еУправу од свог оснивања подржава отварање података у Републици Србији, од успостављања националног Портала отворених података до техничке подршке државним институцијама и јединицама локалне самоуправе. Портал отворених података представља отворен ресурс за све институције и грађане Србије - како за квалитетно информисање и доношење бољих одлука на основу података, тако и за креирање иновативних апликација уз помоћ нових технологија”, додао је Јовановић.

Значај отварања буџета у формату отворених података може се сагледати и из перспективе глобалне иницијативе „Партнерство за отворену управу“, којем се Република Србија придружила 2012. године. Стратешки циљеви овог партнерства су обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света ради побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, и употребу нових технологија.

У жељи да се шире промовишу користи отворених података, Канцеларија за ИТ и еУправу позива све кориснике који су на основу података преузетих са ове платформе креирали визуелизацију, апликацију или други случај употребе, да се јаве путем електронске поште

Отварање буџета у формату отворених података је подржано од стране пројекта „Отворени подаци – отворене могућности“ који спроводе Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије и Програм Уједињених нација за развој, уз подршку Светске банке и Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства. Платформа „Отворени буџети“ је развијена од стране Опсерваторије друштвених иновација - ОДИ.