Нови пример употребе отворених података државних институција
Отварање података за развој ИТ предузетништва и безбеднији живот грађана

Безбедност деце у саобраћају, у близини једне београдске основне школе, може да буде повећана једноставним приближавањем постојећег „лежећег полицајца“ пешачком прелазу, резултат је анализе добијене укрштањем отворених података са Портала отворених података (data.gov.rs) и Геосрбија (geosrbija.rs).

Постављање отворених података на националним порталима које одржавају Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Србије и Републички геодетски завод има велики значај за транспарентност рада јавне управе, развој ИТ предузетништва, али и за државу и друштво у целини.

Примера ради, уколико се са подацима Геосрбије укрсте подаци о броју саобраћајних незгода, које је на портал поставило Министарство унутрашњих послова, добијају се корисне анализе, попут оне да је на Панчевачком мосту у Београду највећа фреквенција саобраћајних удеса баш на средини моста.

Претпоставка је да возачи смањеном брзином прилазе мосту, а затим убрзавају, па је неприлагођена брзина узрок већем броју удеса на средини моста. Анализа сугерише да се постављањем додатне камере и упозорења на средини моста могу предупредити удеси на том мосту.

Шира употреба информационих технологија и коришћење отворених података одличан су пример како увођење електронске управе, која је један од приоритета председнице Владе Ане Брнабић, унапређује квалитет живота грађана Србије, државу чини ефикаснијом и ствара велике могућности за привреду.

Постављање података у машински читљивим, отвореним форматима утиче на транспарентност државне управе, локалне самоуправе и јавних предузећа. Такви подаци представљају сировину, односно „нафту 21. века“ за грађане, привреду и цивилно друштво, између осталог и за стартапове и ИТ предузетнике.

Национални портал отворених података (data.gov.rs), централно место на којем ће бити обједињени сви подаци државних органа и стављени на располагање грађанима, приватном и невладином сектору, у рад је пуштен крајем 2017. године. Ова централна база тренутно окупља 22 институције, које су отвориле 200 сетова својих података и ставиле их на располагање грађанима, привреди и цивилном друштву.

У Скупштини Републике Србије су у марту месецу су постојале фазе изгласавања два закона који дефинишу коришћење портала отворених података: Закон о еУправи и Закон о Националној инфраструктури геопросторних података.

Први Закон, поред обавезе државних органа да омогуће електронско управно поступање, дефинише и поновну употребу података, лиценцу за поновну употребу и Портал отворених података. Други Закон дефинише успостављање и одржавање Националне инфраструктуре геопросторних података која служи да се на њој пронађу сви просторни подаци на државном и локалном нивоу, као и да се међусобно повежу и прикажу на начин који одговара потребама државних органа, привреде и грађана.