Отворени подаци - отворене могућности
Јавни позив за нове изазове отворених података

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP) објављује Јавни позив у виду ''изазова'' за предлагање иновативних идеја, које се заснивају на подацима које нуде јавне институције и организације, доступним на Порталу отворених података (https://data.gov.rs/sr/ ).

У претходних годину дана постигнути су бројни резултати од значаја за процес отварања података у Србији, од покретања Националног портала отворених података (http://data.gov.rs/), преко усвајања Закона о електронској управи којим се отворени подаци уводе у законски оквир, до успостављања широке заједнице оних који отворене податке објављују и користе.

Позивамо све заинтересоване, а посебно стартапе, удружења, мала и средња предузећа, да се пријаве и понуде иновативна решења за различите друштвене проблеме, како би одлуке биле доношене на основу података и информација, а да грађани Србије имају прилику да користе иновативне услуге. Поред доступних отворених података, охрабрујемо све заинтересоване за размотре прикупљање и отварање нових података, или комбиновање постојећих отворених података са подацима прикупљеним од корисника (енг. crowdsourcing data collection).

Овога пута расписана су три изазова:

  1. Животна средина и ми, у циљу подизања свести шире јавности о различитим врстама загађења, прикупљању нових података од стране грађана или бољем коришћењу постојећих података,
  2. Информисаност и учешће грађана, у циљу приближавања области рада правде, културе или цивилног друштва широј јавности кроз отворене податке и поспешивања информисаности и/или учешће грађана у некој од ових области,
  3. Отворени подаци за бизнис, у циљу коришћења постојећих података и прикупљања нових који ће омогућити корист од отворених података привреди, креирати нове бизнис моделе или конкретну бизнис идеју која је базирана на слободном софтверу.

Три најинвентивније идеје ће бити награђене, и то за сваки изазов по једна. Подршка за развој појединачног решења може да износи максимално 10.000 америчких долара. У зависности од комплексности решења и процењене тржишне вредности, коначни износ средстава ће бити договорен између победника изазова и Програма Уједињених нација за развој (UNDP).

Да подсетимо, Јавни позив се одвија у оквиру пројекта „Отворени подаци – отворене могућности“ који подржава Светска банка, Фонд за добру управу Уједињеног краљевства (GGF) и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA), који има јасан циљ да допринесе изградњи екосистема отворених података у Србији, кроз подстицање коришћења отворених података јавних институција, промоцију различитих примена и користи отворених података, као и изградњу капацитета различитих циљних група за обраду и креативну употребу отворених података.

Више о правилима учешћа пронађите у тексту Изазова отворених података. Текст изазова преузмите овде.

Пријавни формулар можете преузети овде.

Рок за пријаву идеје је 07.05.2019. године у поноћ.