Организација

Завод за јавно здравље Шабац

Завод за јавно здравље припада јавно-здравственим институцијама које обезбеђују здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији Мачванског округа.
Место и улога Завода су дефинисани Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу, према којима прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља.
Професионално и посвећено Завод за јавно здравље у Шапцу, брине о здрављу својих суграђана и свих житеља Мачванског округа.

Резултати мониторинга ваздуха по мерним местима у граду Шапцу
Резултати мерења ваздуха по мерним местима у граду Шапцу у 2020 години.
Укупан број хоспитализација за 2019 годину по основном узроку хоспитализације за Мачвански округ
0
Саша Радовановић
admin
Завод за јавно здравље – Шабац
0
Маријана Срећковић
admin
0
Марина Малбашки
editor
0
Миланка Аћимовић
editor