Завод за јавно здравље Шабац

Опис

Завод за јавно здравље припада јавно-здравственим институцијама које обезбеђују здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији Мачванског округа.
Место и улога Завода су дефинисани Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу, према којима прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља.
Професионално и посвећено Завод за јавно здравље у Шапцу, брине о здрављу својих суграђана и свих житеља Мачванског округа.

Скупови података599

Чланови5

Саша Радовановић

Администратор

Маријана Срећковић

Администратор

Марина Малбашки

Уредник

Миланка Аћимовић

Уредник

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
5ffef8457de272fb2b91fbaf
Датум креирања
13. јануар 2021.
Датум промене
01. јун 2023.

Акције