Организација

Завод за јавно здравље Шабац

Завод за јавно здравље припада јавно-здравственим институцијама које обезбеђују здравствену заштиту од посебног интереса за друштво на територији Мачванског округа.
Место и улога Завода су дефинисани Законом о здравственој заштити и Законом о јавном здрављу, према којима прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести социјално-медицинског значаја, утицаје еколошких фактора на здравље, као и организацију, рад и развој здравствене службе и предлаже и предузима одговарајуће мере у циљу заштите и унапређења здравља.
Професионално и посвећено Завод за јавно здравље у Шапцу, брине о здрављу својих суграђана и свих житеља Мачванског округа.

Резултати мониторинга ваздуха по мерним местима у граду Шапцу
Резултати мерења ваздуха по мерним местима у граду Шапцу у 2020 години.
Укупан број хоспитализација за 2019 годину по основном узроку хоспитализације за Мачвански округ
Позитивна лица на Covid19 Мачвански округ март 2021
Вакцинисана лица Мачванског округа на Covid19 за месец март2021
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (3. 2021.) мерно место Аутобуска станица
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (3. 2021.) мерно место Бенска бара
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (3. 2021.) мерно место Касарна
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (3. 2021.) мерно место Ватрогасни дом
Резултати мониторинга ваздуха града Шапца (3. 2021.) мерно место Завод за јавно здравље Шабац
0
Саша Радовановић
admin
Завод за јавно здравље – Шабац
0
Маријана Срећковић
admin
0
Марина Малбашки
editor
0
Миланка Аћимовић
editor
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…