Организација

Републички завод за статистику #2021

Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на:

Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;
Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података;
Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда;
Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара;
Формирање и одржавање система националних рачуна;
Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања;
Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података;
Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу,
и друге послове одређене законом.

Републички завод за статистику

Поље образовања - ISCEDF
Територија - НСТЈ
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…
0
Марјана Радосављевић
admin