Републички завод за статистику #2021

Опис

Републички завод за статистику је посебна стручна организација у систему државне управе у Републици Србији која обавља стручне послове који се односе на:

Доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије;
Прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података;
Припрему и доношење јединствених статистичких стандарда;
Развој, одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара;
Формирање и одржавање система националних рачуна;
Сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања;
Сарадњу са међународним организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података;
Обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу,
и друге послове одређене законом.

Скупови података690

Чланови2

Андреја Глушчевић

Администратор

Марјана Радосављевић

Администратор

Технички детаљи

ID
607f2e917de2727637f02829
Датум креирања
20. април 2021.
Датум промене
16. јун 2024.

Акције