Организација

Општинска управа Књажевац

Општина Књажевац
Милоша Обилића 1
19350 Књажевац
Орган јединице локалне самоуправе
Делатност државних органа

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
0
Дејан Илијић
admin