Организација

Општина Мали Зворник

Општина Мали Зворник административно припада Мачванском округу. Има изузетно повољан геостратешки положај у Западној Србији у прекораничном региону Србија-Босна и Херцеговина. Наслоњена је целом својом дужином на реку Дрину(oкo 40 km), која уједно и чини границу са суседном БиХ. Повезана је са суседним градом Зворник (БиХ) са два гранична прелаза: Међудржавни гранични прелаз са суседном Републиком Српском (БиХ) на мосту преко Дрине и Мост Краља Александра I Карађорђевића, који представља пешачку комуникацију.
Осим друмским, општина Мали Зворник са суседним Зворником повезана је и железничким саобраћајем.
Главни магистрални правац западне Србије Шабац-Бајина Башта (државни пут Iб реда 26 и 28) пролази целом својом дужином кроз општину. Значајном побољшању кретања према Малом Зворнику допринеће изградња ауто-пута Рума-Шабац, као и брзе саобраћајнице Шабац-Лозница.
Вeома добар положај општине оствара могућности прекограничне сарадње на свим пољима одрживог друштвено-економског развоја. Општина се налази у подручју прекограничне сарадње Босна-Србија и Хрватска-Србија
На територији од 184 km2 простире се 12 насељених места организованих у 11 месних заједница и 10 Катастарских општина. У обиму и саставу какав данас има, општина Мали Зворник постоји од 26. септембра 1955. године. Према последњем попису на подручју општине живи 12408 становника.
Панорама центра Малог Зворника

Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
0
Борис Катић
admin
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…