Министарство информисања и телекомуникација

Опис

НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

У области информисања надлежности министарства су:

-систем јавног информисања
-праћење спровођења закона у области јавног информисања
-праћење делатности страних информативних установа, страних средстава јавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србији
-информисање националних мањина
-регистрација страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима учешћа у регионалним пројектима
-други послови одређени законом

У области телекомуникација надлежности министарства су:

-област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја
-уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
-инспекцијски надзор
-утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја
-организовање финансијске и техничке контроле
-међународни послови у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
-мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
-утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција
-одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција
-утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори
-други послови одређени законом

У области информационог друштва надлежности министарства су:

-предлагање политике и стратегије развоја информационог друштва
-припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања
-мере за подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва
-припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области информационог друштва и информационо-комуникационих технологија
-примена информационо-комуникационих технологија
-пружање информационих услуга
-развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре
-развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже
-заштита података и информациона безбедност
-међународни послови у области информационог друштва
-стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи
-други послови одређени законом

Скупови података1

Чланови1

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
6616749defed3b3d2ae98916
Датум креирања
10. април 2024.
Датум промене
10. април 2024.

Акције