Организација

Министарство државне управе и локалне самoуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе образовано је 26. априла 2014. године Законом о министарствима и за једну од главних надлежности добија координацију реформом јавне управе. Реформа управе, која је један од три стуба политике проширења Европске уније, истовремено представља битан услов за успешно спровођење реформских принципа и циљева у свим областима друштва.

ИЗВОРНИ И ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ПО ОБЛАСТИМА
0
nenad rankovic
admin