ЈКП "Ветерина Београд"

Опис

ЈКП "Ветерина Београд" је градско предузеће задужено за послове комуналне зоохигијене у Београду. "Ветерина Београд" је под надлежношћу Градског секретаријата за комуналне и стамбене послове Града Београда, који се стара и обезбеђује услове за рад предузећа и прихватилишта за животиње која су у његовом саставу и обавља контролу и стални надзор над њиховим радом. ЈКП "Ветерина Београд" поред послова комуналне зоохигијене у Београду, пружа и хитну помоћ угроженим животињама, обавља прегледе у оквиру ветеринарске клинике и амбуланти. Такође у оквиру предузећа функционише и Служба ДДД, Служба контроле популације паса и мачака на јавним површинама и остало.

Седиште ЈКП "Ветерина Београд" је у улици Булевар деспота Стефана 119 у Београду.

Скупови података1

Чланови2

Предраг Стевановић

Администратор

Сава Грубић

Администратор

Технички детаљи

ID
65f43aafd4a9a54eaa3b4adf
Датум креирања
15. март 2024.
Датум промене
20. март 2024.

Акције