Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе"

Опис

Делатност ЈВПСрбијаводе“ од општег интереса утврђена Законом о водама je:

  1. уређење водотока и заштита од штетног дејства вода
  2. уређење и коришћење вода
  3. заштита вода од загађивања
  4. остали послови од општег интереса

Чланови1

Богдан Митровић

Администратор

Технички детаљи

ID
65f41eab03a7b7831a19fadb
Датум креирања
15. март 2024.
Датум промене
15. март 2024.

Акције