Организација

Градска управа града Лесковца

Градска управа је јединствени орган.
У оквиру Градске управе образују се организационе јединице за обављање сродних послова које могу бити основне, посебне и уже организационе јединице.
За вршење сродних, управних, стручних и других послова у Градској управи образују се одељења као основне организационе јединице.

Буџет града Лесковца за 2021. годинуОвај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма,…
0
Новица Вучић
admin