Организација

Град Прокупље

овде унесите опис слике

Одељења Градске Управе

  • Одељење за привреду и финансије
  • Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство
  • Одељење за општу управу
  • Одељење за друштвене делатности
  • Одељење за пољопривреду
  • Одељење за локалну пореску администрацију
  • Одељење за инспекцијске послове
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
Овај сет података садржи два ресурса: Буџетске расходе - у коме су исказани расходи и издаци по: разделима, називу раздела, шифри програма, називу програма, шифри програмске…
0
Андреја Глушчевић
admin
Андреја Глушчевић / Аndreja GluščevićКоординатор за стандардизацију и отварање података / Open Data CoordinatorКанцеларија за информационе технологије и електронску управу /…
0
Мирјана Нововић
admin