Организација

Град Нови Пазар - Градска управа за изворне и поверене послове

Локална самоуправа

Буџет града је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.
0
Зоран Ђорђевић
admin
Инжењер информационих система и технологија / Портал администратор.
0
Sead Mašović
editor
Шеф Одсека за информационе системе -Градска управа за изворне и поверене послове -Град Нови Пазар
0
Александар Парезановић
admin