Град Лесковац

Опис

Градска управа је јединствени орган.
У оквиру Градске управе образују се организационе јединице за обављање сродних послова које могу бити основне, посебне и уже организационе јединице.
За вршење сродних, управних, стручних и других послова у Градској управи образују се одељења као основне организационе јединице.

Скупови података4

Чланови2

Новица Вучић

Администратор

Андреја Глушчевић

Администратор

Технички детаљи

ID
602fb31b7de2724c912befaa
Датум креирања
19. фебруар 2021.
Датум промене
16. јун 2021.

Акције