Уписани студенти по студијским програмима и школским годинама УБ

— Јавни подаци Освежено 16. децембар 2020.

Универзитет у Београду

Универзитет у Београду је државни универзитет. Делатности којима се бави – високо образовање и научноистраживачки рад – од јавног су интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим законским прописима. Универзитет у свом саставу има високошколске јединице са својством правног лица и без…

7 скуповa података

Информације

Темпоралност

Интеграција

Пермалинк

Опис

Приказан је број уписаних студента по школским годинама. Статистика се односи на студенте који студирају по Закону о високом образовању из 2005. године. Студенти који студирају по тзв. "старом закону" нису урачунати у статистику. Под уписаним студентима подразумевају се сви студенти који имају било који упис (упис са ранг листе, упис без рангирања, упис наредне године студија, упис гостујућег студента, мировање, продужење рока, ...)

Опште информације:

- идентификациони број институције или "ИД Институције" представља параметар шифарника који се може комбиновати са сетом података везаним за опште информације о институцијама на Универзитету у Београду
- акроним институције или "Акроним" се користи као и претходно наведени идентификациони број
- упис у статистикама датог сета података представља укупан број уписаних студената на неки студијски програм или институцију укључујући студенте који се по први пут уписују и оне који су на вишим годинама датог студијског програма
- термин "Школска година" у статистикама датог сета података представља времески период на институцијама Универзитета у Београду у трајању од годину дана тј. од 1. октобра године која је наведена у статистици до 30. септембра следеће године, нпр. податак за школску годину "2020" се односи на школску 2020/21, а то је период од 1.10.2020. до 30.9.2021.

Ресурси 2

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

upisani-studenti-po-studijskim-programima-i-skolskim-godinama.xlsx

Disponible
xlsx (203.3Ko)

Ресурс садржи укупан број студената који су уписани на студијске програме по школским годинама. Податак "школска година", где је школска година нпр. 2015, односи се на 2015/16.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
sha1
86d8ace5916d056265837406f2edb71761a1adcd
Креирано
04. децембар 2020.
Промењено
16. децембар 2020.
Објављено
04. децембар 2020.
0 преузимања

upisani-studenti-po-studijskim-programima-i-skolskim-godinama.json

Disponible
json (1.4Mo)

Ресурс садржи укупан број студената који је уписан на неки студијски програм у текућој школској год. укључујући и студенте који тај програм уписују по први пут. Колона "школска година" означава текућу школску годину нпр. 2015 је 2015/16 школска година.

Тип
Главна датотека
MIME тип
application/json
sha1
7be2ce3ac3f704f0350c9132a323776e44965340
Креирано
02. новембар 2020.
Промењено
04. децембар 2020.
Објављено
02. новембар 2020.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.