Адресни регистар - шифарник АР

— Јавни подаци Освежено 26. април 2021.

Републички геодетски завод

Републички геодетски завод (РГЗ) је посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности,…

5 скуповa података

Информације

Темпоралност

Географске димензије

Интеграција

Пермалинк

Опис

Адресни регистар је основни и јавни регистар који садржи податке о улицама (утврђене одлукама јединица локалне самоуправе) и кућним бројевима за територију Републике Србије.

Уређен је Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру (Сл. гласник РС број 9 од 4.02.2020. године). Подаци адресног регистра су јавни и део су Националне инфраструктуре геопросторних података и користе се у складу са прописима којима се уређује електронска управа.

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.

Адресни регистар обухвата и утврђивање кућних бројева за стамбене и пословне зграде, као и за катастарске парцеле које су урбанистичким планом предвиђене за изградњу.

Адресни регистар чине два ресурса:
-Шифарник улица;
-Шифарник кућних бројева;

са следећим подацима:
-назив улице;
-матични број улице;
-врста улице;
-кућни број;
-јединствени адресни код;
-назив и матични број општине;
-назив и матични број насељеног места;
-назив и матични број катастарске општине;
-број катастарске парцеле;
-број дела катастарске парцеле под објектом за објекте који су уписани у базу података катастра непокретности.

У складу са Законом о републичким административним таксама, шифарник адресног регистра је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Позивамо грађане да користе ове податке и да нам пријаве могуће грешке путем колаборационе платформе.

Ресурси 6

Видети такође: ресурси заједнице
0 преузимања

Шифарник улица (csv)

Disponible
csv

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ID) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x,y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, шифарник адресног регистра је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
Креирано
08. децембар 2020.
Промењено
08. децембар 2020.
Објављено
08. децембар 2020.
0 преузимања

Шифарник улица (xslx)

Disponible
xlsx

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ИД) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x,y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, шифарник адресног регистра је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
08. децембар 2020.
Промењено
08. децембар 2020.
Објављено
08. децембар 2020.
0 преузимања

Шифарник улица (json)

Disponible
json

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ИД) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x,y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, шифарник адресног регистра је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
08. децембар 2020.
Промењено
08. децембар 2020.
Објављено
08. децембар 2020.
0 преузимања

Шифарник кућних бројева (csv)

Disponible
csv

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ИД) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x,y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, шифарник адресног регистра је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
text/csv
Креирано
08. децембар 2020.
Промењено
08. децембар 2020.
Објављено
08. децембар 2020.
0 преузимања

Шифарник кућних бројева (xlsx)

Disponible
xlsx

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ID) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x,y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, шифарник адресног регистра је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
08. децембар 2020.
Промењено
08. децембар 2020.
Објављено
08. децембар 2020.
0 преузимања

Шифарник кућних бројева (json)

Disponible
json

Законом је дефинисан појам адресе као структуирани скуп геопросторних података који јединствено одређује локацију и идентификацију непокретности на коју се односи.
Свака улица има јединствени идентификатор (ИД) улице док је кућни број ознака непокретности која увек има просторну компоненту (x,y).
У складу са Законом о републичким административним таксама, шифарник адресног регистра је отворен податак и омогућено је преузимање и коришћење у складу са Законом о електронској управи. Подаци адресног регистра воде се и одржавају у централној бази адресног регистра која је доступна трећим лицима са ажурношћу на недељном нивоу.

Тип
Главна датотека
MIME тип
None
Креирано
08. децембар 2020.
Промењено
08. децембар 2020.
Објављено
08. децембар 2020.

Ресурси заједнице 0

Имате сте обимнију базу података од ових овде приказаних? Сада је време да их поделите!

Примери употребе 0

Истражите примере употребе овог сета података.

Да ли сте користили ове податке? Референцирајте ваш рад и повећајте своју видљивост.

Додајте пример употребе

Дискусија између организације и заједнице око овог скупа података.