Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији.Сет података се састоји од: шифре апарата назива апарата статуса апарата разлога - због чега се апарат не користи локације према статистичком региону…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи податке за пацијенте из система еРецепт, за период од марта 2019. до краја 2021. године. Ресурси су подељени по групама ATC (ATC - A10BA02 овој групи припадају следећи лекови Glucophage®,Glucophage® XR, Gluformin®, Metfodiab®, Siofor® 1000, Siofor® 500, Siofor® 850,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Десета ревизија Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема - утврђена од стране Светске здравствене организације (СЗО), код нас као и у целом у свету има широку примену. Циљ ове медицинске класификације је да омогући систематско праћење, поређење, тумачење и…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Номенклатура/шифарник медицинске опреме у здравственом систему Републике Србије се користи за прикупљање података о медицинској опреми која је препозната као опрема од националног интереса.Номенклатура садржи шифре и називе апарата који су сврстани у групе и подгрупе. Примена ове номенклатуре…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0