Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији.Сет података се састоји од: шифре апарата назива апарата статуса апарата разлога - због чега се апарат не користи локације према статистичком региону…

    1 пример употребе Пратилаца: 0

    Номенклатура/шифарник медицинске опреме у здравственом систему Републике Србије се користи за прикупљање података о медицинској опреми која је препозната као опрема од националног интереса.Номенклатура садржи шифре и називе апарата који су сврстани у групе и подгрупе. Примена ове номенклатуре…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Десета ревизија Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема - утврђена од стране Светске здравствене организације (СЗО), код нас као и у целом у свету има широку примену. Циљ ове медицинске класификације је да омогући систематско праћење, поређење, тумачење и…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0