Скуп података обухвата податке о истражним пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалнихм ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно ажурирано…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података обухвата податке о експлоатационим пољима минералних сировина, подземних вода и геотермалним ресурсима који су прикупљени обављањем послова из надлежности Сектора за геологију и рударство Министарства рударства и енергетике. У питању је директан сервис који који даје тренутно…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база података јавно доступна свим заинтересованим лицима која садржи податке о произвођачима који имају статус повлашћених…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Годишњи подаци статистике енергетике, ТЈ http://data.stat.gov.rs/Metadata/04_Energetika/Html/0401_ESMS_G0_2017_1.html

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи два ресурса о енергетици у Граду Нишу са припадајућим атрибутима: Трафостанице: Назив, Напонски нивои, Статус Електроенергетска мрежа: Тип вода, напон[kV], Статус

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи опште информације о Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Годишњи подаци статистике енергетике, количине http://data.stat.gov.rs/Metadata/04_Energetika/Html/0401_ESMS_G0_2017_1.html

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0