Подаци о основним и средњим матичним школама из базе Географског информационог система града Шапца. Уз просторну дистрибуцију школских објеката доступни су и елементарни подаци о површини објеката, броју наставног особља и запослених. Доступни су и контакт подаци.

    Примера употребе: 0 1 пратилац