Подаци о основним и средњим матичним школама из базе Географског информационог система града Шапца. Уз просторну дистрибуцију школских објеката доступни су и елементарни подаци о површини објеката, броју наставног особља и запослених. Доступни су и контакт подаци.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Овај сет података садржи просторне податке о образовним установама на територији града Суботице.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Мапа "Зоне основних школа у граду Зрењанину" садржи информације о просторној подели града која је спроведена ради усмеравања ученика у одређене основне школе у складу са удаљеношћу места становања ученика од школа а узимајући у обзир и капацитете самих школа у граду Зрењанину. Успостављањем зона…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Реализовано у оквиру пројекта "Отворени подаци - Отворене могућности", у периоду децембар 2018 - Јун 2019. У оквиру пројекта извршено је испитивање узрока дешавања саобраћајних незгода на територији града Бора, као и просторна расподела истих,комбинујући објављене податке о саобраћајним незгодама,…

  1 пример употребе Пратилаца: 0