Категорија са отвореним подацима из области високог образоавња, школска 2015/2016. година.

    Примера употребе: 0 1 пратилац

    Подаци о основним и средњим матичним школама су експортовани у шејпфајл формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору. Уз просторну дистрибуцију школских објеката доступни су и елементарни…

    Примера употребе: 0 1 пратилац