zivotna-sredina
1 - 9 / 9
1 - 1 / 1

  Концентрације полена у ваздуху

  Примера употребе: 3 Пратилаца: 5

  Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan. Verifikovani setovi podataka se…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  У сетовима података су приказана предузећа која су у потпуности испунила обавезу извештавања. Више информација о ПРТР регистру погледајте на сајту http://prtr.sepa.gov.rs/ " DA" значи да је обавеза извештавања испуњена за дати образац. " NE" значи да обавеза извештавања није испуњена за дати…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Подаци о загађивачима ваздуха

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Подаци о мерним станицама за квалитет вода. Координате су дате у Gauss - Krüger-овoj пројекцији

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Квалитет вода за период 2003 -2018, дати по параметрима који се мере. Агенција шаље сетове података о квалитету воде према Eionet сервису, и они су за Србију доступни на web локацији: https://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise6/

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2018 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Подаци о врстама и количинама генерисаног отпада из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Подаци о врстама и количинама емитованих загађујућих материја у воде из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата