zivotna-sredina
1 - 6 / 6
1 - 2 / 2

  Концентрације полена у ваздуху

  Примера употребе: 3 Пратилаца: 5

  У сетовима података су приказана предузећа која су у потпуности испунила обавезу извештавања. Више информација о ПРТР регистру погледајте на сајту http://prtr.sepa.gov.rs/ " DA" значи да је обавеза извештавања испуњена за дати образац. " NE" значи да обавеза извештавања није испуњена за дати…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Архивски подаци са аутоматских мерних станица за квалитет ваздуха у 2019 години. Дати су неверификовани, изворни, подаци..

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Квалитет вода за период 2003 -2019, дати по параметрима који се мере. Агенција шаље сетове података о квалитету воде према Eionet сервису, и они су за Србију доступни на web локацији: https://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise6/

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Архивски подаци са аутоматских мерних станица за квалитет ваздуха у 2018 години. Дати су неверификовани, изворни, подаци.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Подаци о мерним станицама за квалитет вода. Координате су дате у Gauss - Krüger-овoj пројекцији

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата