zhivotna-sredina
1 - 5 / 5

  Концентрације полена у ваздуху

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 5

  Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2018 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата