zhivotna-sredina
1 - 3 / 3

  Концентрације полена у ваздуху

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere.Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата