zemljiste
1 - 3 / 3

  У овом сету података приказане су методе које су користиле лабораторије у испитивању параметара. Табела се користи тако да се дати параметар за одређену годину и место узорковања земљишта упарује са методом која је коришћена у датој години.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Ови сетови података садрже информације о пољопривредном земљишту на територији Града Ниша. Сетове података је отворила Градска управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи податке који су настали испитивањем земљишта у урбаним срединама. Тренутно постоје подаци за четири града од 2005. до 2016. године који обухватају већи број параметара. Постоји тенденција да се у будућности прошири доступност података који ће обухватити већи број градова у…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата