zashtita-podataka
1 - 7 / 7

  Повереник на више различитих начина ради на системском унапређењу заштите података о личности, имајући у виду да је ова област релативно нова и широј јавности још увек недовољно позната. Неке од најважнијих активности Повереника у погледу унапређења заштите података о личности на системски начин…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Повереник врши надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности. Он то чини преко овлашћених лица, а на основу сазнања до којих је дошао по службеној дужност, од стране подносиоца жалбе или трећег лица.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Притужбе

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Повереник на основу Закона о заштити података о личности решава по жалбама лица у случају да сматрају да нису остварили неко од права на заштиту података (нпр. право на обавештење о обради, право на увид у податке или права поводом извршеног увида) код руковаоца података (нпр. тиме што је…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Према члану 44. Закона о заштити података о личности Повереник води Централни регистар збирки података. Централни регистар се састоји од регистра збирки података и каталога збирки података. Овај регистар је јаван и доступан сваком лицу на интернет адреси: http://registar.poverenik.rs/.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Захтеви за преносом података

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Централни регистар збирки података, према Закону о заштити података о личности је јединствена евиденција збирки података које образују и воде сви руковаоци који обрађују податке о личности у Републици Србији. Централни регистар успоставља и води Повереник. Руковаоци података су дужни да обавесте…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата