vozila
1 - 1 / 1

    Сет података садржи информације о потрошњи енергије у возним парковима институција/предузећа на територији града Крагујевца.Сет података садржи следеће атрибуте: назив предузећа, година, енергент, јединица мере, потрошња, kWh и емисија CO2.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата