voz
1 - 5 / 5

  Скуп података садржи податке о свим стајалиштима БГ воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи податке о поласцима БГ воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи полазне и долазне станице, као и бројну ознаку воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи све линије БГ воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи трасе линија БГ воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата