voce
1 - 2 / 2

    Погодност гајења воћарских култура у односу на анализу састава тла на територији града Ваљева и то на нивоу резолуције катастарских општина. Погодност исказана у процентима за дату воћарску културу (10% - неповољно тло, 100% - препоручено тло за гајење датог воћа).Подаци су погодни за употребу у…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Скуп података садржи информације o дневном кретању цена воћа и поврћа на пијацама у Граду Нишу. Скуп података је отворила ЈКП "Тржница" Ниш. Дневне информације се могу преузети са адресе: http://trznicanis.rs/dokumenta/Barometar

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата