visina
1 - 1 / 1

    Висинска структура рељефа – Од укупне површине Града Краљева на терене који су нижи од 300m отпада 24.8% (Карта Хипсометрија Града Краљева). На терене чија висина не прелази 500m отпада 45% територија Града. Висинска структура рељефа указује и на постојање одређених туристичких потенцијала јер око…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата