vazdukh
1 - 4 / 4

  Концентрације полена у ваздуху

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 5

  Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2018 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan. Verifikovani setovi podataka se…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Arhivski podaci sa automatskih mernih stanica za kvalitet vazduha u 2017 godini. Dati su neverifikovani, izvorni, podaci.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата