upravljanje-otpadom
1 - 1 / 1

    Подаци о врстама и количинама генерисаног отпада из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата