ulice-drugog-prioriteta
1 - 1 / 1

    Овај сет података садржи информације о приоритетима за зимско одржавање улица на територији града Зрењанина Ресурси који чине овај сет су:-улице првог реда-улице првог приоритета-улице другог приоритета

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата