tseop
1 - 1 / 1

    Овај скуп података садржи информације из регистра обједињених процедура који се односе на грађевинске дозволе, локацијске услове, решења из члана 145 Закона о планирању и изградњи као и информације о употребним дозволама. Предметни сет података је отворила Градска управа Града Кикинде -…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата