tsentralni-registar
1 - 2 / 2

    Према члану 44. Закона о заштити података о личности Повереник води Централни регистар збирки података. Централни регистар се састоји од регистра збирки података и каталога збирки података. Овај регистар је јаван и доступан сваком лицу на интернет адреси: http://registar.poverenik.rs/.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Централни регистар збирки података, према Закону о заштити података о личности је јединствена евиденција збирки података које образују и воде сви руковаоци који обрађују податке о личности у Републици Србији. Централни регистар успоставља и води Повереник. Руковаоци података су дужни да обавесте…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата