transport
1 - 9 / 9
1 - 3 / 3

  Подаци о јавног саобраћа Града Београда у ГТФС формату. ГТФС формат је отворени стандард за размену података линија јавног превоза, географских као и тарифних информација. ГТФС омогућава јавним агенцијама објављивање података у формату који се може лако рамењивати и користити у апликацијама на…

  1 пример употребе Пратилаца: 6

  Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетног терминуса за сваку линију.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 3

  Скуп података садржи времена полазака линија, редни број возила на линији као тип реда вожње за радни дан, суботу и недељу.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Скуп података садржи назве стајалиште, њихове координате као и зоне којима стајалишта припадају.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Скуп података садржи трасе линија јавног градског превоза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података садржи ценовник допуна пресоналижованих картица по категоријама путника и зонама. Такође у оквиру скупа података налазе се цене и за неперсонализоване картице.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Овај ресурс садржи просторне податке о свим улицама у граду Крагујевцу.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  ГТФС (енгл. General Transit Feed Specification) представља општу, глобално прихваћену спецификацију формата података о јавном превозу који обухвата податке о линијама, редовима вожње, локацијама стајалишта, трасама, ценама аутобуских карата и сл. Овај формат омогућава превозницима и градским…

  1 пример употребе 1 пратилац

Нема резултата