transport
1 - 6 / 6

  Скуп података садржи ценовник допуна пресоналижованих картица по категоријама путника и зонама. Такође у оквиру скупа података налазе се цене и за неперсонализоване картице.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података садржи времена полазака линија, редни број возила на линији као тип реда вожње за радни дан, суботу и недељу.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података садржи назве стајалиште, њихове координате као и зоне којима стајалишта припадају.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетног терминуса за сваку линију.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Подаци о јавног саобраћа Града Београда у ГТФС формату. ГТФС формат је отворени стандард за размену података линија јавног превоза, географских као и тарифних информација. ГТФС омогућава јавним агенцијама објављивање података у формату који се може лако рамењивати и користити у апликацијама на…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Скуп података садржи трасе линија јавног градског превоза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

Нема резултата

Нема резултата