toplana
1 - 2 / 2

    Овај скуп података садржи преглед топлотних подстаница на територији града Шапца, као и податке о утрошеној топлотној енергији за загревање зграда/станова укључених у систем централног грејања за грејне сезоне следећих година: 2018, 2017, 2016. Извештај је креирала ЈП "Топлана" Шабац. Овај скуп…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Скуп података садржи информације о топлотним подстаницама на територији Града Ниша. Овај скуп података је отворило ЈКП Градска Топлана Ниш.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата