staze
1 - 5 / 5

  Сет података садржи информације о постојећим бициклистичким стазама (тракама) са навођењем правца пружања и њихове дужине у метрима.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Овај сет података садржи информације о трасама бициклистичких стаза у граду Вршцу.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  У документу су приказане локације пешачких зона, зона успореног саобраћаја и зона школа

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Мапа"Бициклистичке стазе Град Зрењанин" садржи информације о просторном пружању бициклистичких стаза кроз град Зрењанин и до околних села.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи просторне податке о бициклистичким стазама на територији града Суботице.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата