srbija
1 - 2 / 2

    Приказ медицинске опрема од националног интереса у Републици Србији са стањем на дан 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017. године у Радиологији.Сет података се састоји од: шифре апарата назива апарата статуса апарата разлога - због чега се апарат не користи локације према статистичком региону…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Република Србија је уређена Законом о територијалној организацији, усвојеним у Народној Скупштини 29. децембра 2007. године.[1] Према Закону, територијалну организацију Републике Србије као територијалне јединице чине: општине (њих 145), градови (28) и Град Београд (тј. 174 јединице локалне…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата