sport
1 - 1 / 1

    Овај скуп података садржи информације о одобреним средствима за годишње и посебне програме спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана Града Ниша у области спорта у 2019. години. Овај скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за омладину и спорт.

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата