spomenici-kulture
1 - 3 / 3

  Богато културно наслеђе града Врања види се кроз очување непокретних културних добара. Као део вишеслојне историјске и културне баштине, такође заузима посебно место у развојним перспективама градског подручја. Садржај слоја Назив локацијеОзнакаСлојОпис слојаНазив у плануСлужбени назив планске…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  У овом сету података налазе се ресурси који садрже геореференциране податке о значајним локацијама на територији града Пожаревца. Ресурси:-верске установе-угоститељски објекти-културни објекти

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај сет података садржи просторне податке о: културним добрима верским споменицима и споменицима културе на територији града Краљева.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата