sifarnik
1 - 3 / 3

  Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Номенклатура/шифарник медицинске опреме у здравственом систему Републике Србије се користи за прикупљање података о медицинској опреми која је препозната као опрема од националног интереса.Номенклатура садржи шифре и називе апарата који су сврстани у групе и подгрупе. Примена ове номенклатуре…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Vrste polena i legenda

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата