saobratshaj
1 - 7 / 7
1 - 1 / 1

  Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате),…

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 2

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Овај ресурс садржи просторне податке о свим улицама у граду Крагујевцу.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетне станице а за сваку линију.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Сетови података о саобраћају у Граду Нишу

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи трасе линија БГ Воза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи називе линија, називе почетних и крајњих станица, и дужине линија.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата