saobratshaj
1 - 7 / 7
1 - 1 / 1

  Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате),…

  1 пример употребе Пратилаца: 2

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Скуп садржи трасе линија БГ воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи све линије БГ воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи податке о поласцима БГ воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи полазне и долазне станице, као и бројну ознаку воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи податке о свим стајалиштима БГ воза

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата