saobracaj
1 - 20 / 22
1 - 2 / 2

  Подаци о јавног саобраћа Града Београда у ГТФС формату. ГТФС формат је отворени стандард за размену података линија јавног превоза, географских као и тарифних информација. ГТФС омогућава јавним агенцијама објављивање података у формату који се може лако рамењивати и користити у апликацијама на…

  1 пример употребе Пратилаца: 5

  Садржи податке о саобраћајним незгодама по Полицијским Управама и Општинама. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри, колоне: јединствени ИД број незгоде, полицијска управа, општина, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде (X,Y координате),…

  Примера употребе: 2 Пратилаца: 2

  Садржи податке о саобраћајним незгодама на територији Града Београда. Подаци су представљени табелом, при чему су најважнији параметри: јединствени ИД број незгоде, датум и време саобраћајне незгоде, геолокација места саобраћајне незгоде, врста саобраћајне незгоде (материјална штета,…

  1 пример употребе Пратилаца: 3

  Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетног терминуса за сваку линију.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 3

  Скуп података садржи времена полазака линија, редни број возила на линији као тип реда вожње за радни дан, суботу и недељу.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Скуп података садржи назве стајалиште, њихове координате као и зоне којима стајалишта припадају.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 2

  Скуп података садржи трасе линија јавног градског превоза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ужице у GTFS формату.

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Скуп података садржи ценовник допуна пресоналижованих картица по категоријама путника и зонама. Такође у оквиру скупа података налазе се цене и за неперсонализоване картице.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Подаци о свим градским линијама, редовима вожњи, локацијама стајалишта, трасама, ценама карата итд. у јавном саобраћају Града Ниша, укључујући и GTFS формат. Овај сет података садржи 3 ресурса: GTFS (engl. General Transit Feed Specification) представља општу, глобално прихваћену спецификацију…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  У документу су приказане локације пешачких зона, зона успореног саобраћаја и зона школа

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи целокупни преглед јавних паркиралишних зона, јавних и затворених паркиралишта на територији Града Крагујевца.Предметни сет података је отворило ЈКП "Шумадија" Крагујевац.Скуп података садржи следеће атрибуте: улица_у_којој_се_налази паркиралиште,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских стајалишта у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском стајалишту. Уз то, овај скуп података ближе одређује координате географске дужине и географске ширине сваког…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи целокупни преглед свих полазака аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца.Предметни сет података је отворила "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац.Овај сет садржи следеће атрибуте: ид_поласка, Линија, Дан, Време_поласка, Смер,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи удаљености стајалишта од почетне станице а за сваку линију.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском стајалишту на предметној линији. Уз то, овај скуп ближе одређује координате географске дужине и географске ширине сваког…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп података садржи времена полазака линија, за радни дан, суботу и недељу.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Сет података садржи информације о потрошњи енергије у возним парковима институција/предузећа на територији града Крагујевца.Сет података садржи следеће атрибуте: назив предузећа, година, енергент, јединица мере, потрошња, kWh и емисија CO2.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Овај скуп података садржи опште информације о Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша. Скуп података је отворила Градска управа Града Ниша - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Јавни ризик страдања у саобраћају представља страдање учесника у саобраћају (годишњи број погинулих и/или повређених лица у саобраћајним незгодама) у односу на број становника на неком подручју.Јавни пондерисани ризик (ЈПР) страдања учесника у саобраћају, који је представљен у овим документима,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Погледајте резултате (22)

Нема резултата