registar
1 - 7 / 7

  Овај сет података дсадржи следеће атрибуте: РЕД. БРОЈПРЕЗИМЕ И ИМЕАДРЕСАБРОЈ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУДАТУМ ИЗДАВАЊАНАМЕНАСПРАТНОСТАДРЕСА ОБЈЕКТАКАТ.ПАРЦ.БР. И К.О.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  У сетовима података су приказана предузећа која су у потпуности испунила обавезу извештавања. Више информација о ПРТР регистру погледајте на сајту http://prtr.sepa.gov.rs/ " DA" значи да је обавеза извештавања испуњена за дати образац. " NE" значи да обавеза извештавања није испуњена за дати…

  1 пример употребе Пратилаца: 0

  Садржи преглед свих издатих дозвола за FM и TV радиодифузне предајнике сa подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама/каналима, датуму издавања и року важења дозволе, знаку идентификације, врсти станице/службе, локацији предајника и статусу дозволе.

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Свако лица има право на коришћење радио-фреквенција које се према плану намене радиофреквенцијских опсега користе по режиму општег овлашћења, ако постоје занемариве опасности од сметњи или се ради о усклађеним радиофреквенцијским опсезима, а нарочито ако је то у складу са одговарајућим…

  Примера употребе: 0 1 пратилац

  Адресни регистар је основни и јавни регистар који садржи податке о улицама (утврђене одлукама јединица локалне самоуправе) и кућним бројевима за територију Републике Србије. Уређен је Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру (Сл. гласник РС број 9 од 4.02.2020. године). Подаци…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата