prostorni-podaci
1 - 1 / 1

    Скуп података садржи трасе линија јавног градског превоза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.

    Примера употребе: 0 1 пратилац

Нема резултата

Нема резултата