prostorni-podaci
1 - 2 / 2

    Скуп података садржи трасе линија јавног градског превоза представљене као скуп координата које припадају линији. Поред координата скуп података садржи удаљеност сваке тачке од почетне.

    Примера употребе: 0 1 пратилац

    Скуп садржи геопросторне податке о просторном и урбаном планирању у Граду Нишу. Обухвата више усвојених планова: Просторни план Града Ниша, Генерални урбанистички план Града Ниша, планове генералне регулације и планове детаљне регулације. Скуп података је објавило ЈП "Завод за урбанизам Ниш".

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата