prostorni-plan
1 - 6 / 6

  Просторно планирање је метод (инструмент) којим јавни сектор утиче на дистрибуцију активности и комуникација у простору да би тиме обезбедио квалитетније услове економског и социјалног развоја у уређеној природној и животној средини. Како планирање простора, као комплексна активност, обухвата не…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  ОБУХВАТ И ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ПРОСТОР ОБУХВАЋЕН ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ поклапа се са административном границом Града Краљева и обухвата површину од 1531,79 km2 са 121.707 становника (попис 2002.). Територијално припада Рашком округу, заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег тока…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Скуп садржи геопросторне податке о просторном и урбаном планирању у Граду Нишу. Обухвата више усвојених планова: Просторни план Града Ниша, Генерални урбанистички план Града Ниша, планове генералне регулације и планове детаљне регулације. Обухват планова:latitude, longitude, altitude, geometry,…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

  Просторни план представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.).Носилац израде Просторног плана је, на основу одлуке и поверених послова од…

  Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата