projekti
1 - 2 / 2

    Овај сет података садржи један ресурс са следећим атрибутима: област од јавног интересаназив удружењаматични бројброј наменског рачунаброј одлукегодинаизнос у динарима

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

    Овај сет је објавила Општинска управа општине Прибој и садржи шест фајлова: Издаци за капиталне расходе 2019 План прихода Прибој План расхода по функционалним класификацијама 2019 План расхода по програмима 2019 Програмска класификација расхода 2019 Упоредни планови - расходи и издациСваки подсет…

    Примера употребе: 0 Пратилаца: 0

Нема резултата

Нема резултата