proizvodjaci-energije
1 - 1 / 1

    Регистар повлашћених произвођача, привремених повлашћених произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије је јединствена, централна и електронска база података јавно доступна свим заинтересованим лицима која садржи податке о произвођачима који имају статус повлашћених…

    Примера употребе: 0 1 пратилац

Нема резултата

Нема резултата